Urodził się: 6 lutego 1890 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Wacław (1891-1962)

- Jadwiga (1894-1979)

- Stefan (1899-1970)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Piąte dziecko Wincentego i Anastazji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1890, 14 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1890, strona 58, numer aktu 232

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świetego Andrzeja dnia drugiego /: czternastego kwietnia tysiąc osiemset dziewidziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Wincenty Boretti fotograf trzydzieści jeden lat mający zamieszkały w Warszawie na ulicy Orlei pod numerem osiemsetnymy w obecności Szymona Gutkowskiego Aptekarza zamieszkałego w mieście gubernialnym Mińsku i Kajetana Skrodzkiego zamieszkałego w Warszawie, pełnoletnich i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że ono urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego piątego Stycznia /: szóstego Lutego tego roku o godzinie szóstej popołudniu z jego prawomocnej żony Anastazji z Tworkowskich trzydzieści lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez Księdza Władysława Żaboklickiego nadano imię Alfred, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Szymon Gutowski i Anna Jakubowicz. Akt ten w obecności rodziców przeczytany i z Nami podpisanym został.

 

        (-) Wincenty Boretti    (-) Szymon Gutowski   (-) Kajetan Skrodzki

                                          (-) Ksiądz - nieczytelnie

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy,