Urodził się: 22 stycznia 1899 roku (niedziela) w Kaliszu

                         (chrzczony par. pw. Św. Józefa)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Alfred (1890-?)

- Wacław (1891-1962)

- Jadwiga (1894-1979)

 

Żona:

- Janina Sierko (1898-?)

 

Ślub: 19 lipca 1920 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

             Św. Aleksandra w Suwałkach

Dzieci: (2)

- Halina "biała" (1921-1980)

- Zbigniew (1922-1995)

 

Zmarł: 1970 roku w Suwałkach

 

Pochowany: na Cmentarzu w Suwałkach

 

Ósme dziecko Wincentego i Anastazji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

 

Rok 1899, 29 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny Sanktuarium pw. Św. Józefa w Kaliszu

Księga Chrztów, Tom z lat, strona 447 (21 Tom 18/I), numer aktu 33

 

Odbyło się w mieście Kaliszu siedemnastego / dwudziestego dziewiątego Stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o dziesiątej godzinie rano . Zjawił się Wincenty Franciszek Boretti fotograf czterdziesto letni, w Kaliszu zamieszkały, w obecności Bolesława Nowaczyńskiego czterdziesto siedmio letniego topografa i Teofila Boretti trzydziesto siedmio letniego buchaltera obydwóch w Kaliszu zamieszkałych i przedstawił Nam niemowlę męskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Kaliszu dziesiątego /: dwudziestego drugiego bieżącego miesiąca i roku o jedenastej rano, z prawomocnej jego żony Anastazji z Tworkowskich czterdziesto letniej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym odprawionym tego dnia, dano imię Stefan a chrzestnymi jego byli Józef Mikołaj Boretti i Maria Tworkowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytano, nami i nimi podpisano.

 

             Urzędnik stanu cywilnego

                                             (-) Ksiądz Michał nieczytelny

(-) Wincenty Franciszek Boretti                           (-) Bolesław Nowaczyński

(-) Teofil Boretti

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Kaliszu,

- Archiwum Kościoła Św. Józefa w Kaliszu,