Urodziła się: 1 maja 1886 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Alfred (1890-?)

- Wacław (1891-1962)

- Jadwiga (1894-1979)

- Stefan (1899-1970) 

 

Mąż:

- Edmund Sawicz-Zabłocki (1883-1917)

 

Ślub: 11 czerwca 1913 roku (środa) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarła: 30 marca 1978 roku (czwartek) w Kole

 

Pochowana: na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

                           ( pole 31, kw. 1, rząd 7, gr. 3 )

 

Czwarte dziecko Wincentego i Anastazji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1889, 26 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1889, strona 74, numer aktu 294

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świetego Andrzeja dnia czternastego /: dwudziestego szóstego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiatego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Wincenty Boretti litograf lat trzydzieści jeden mający w Warszawie na Ulicy Orlei pod numerem osiemsetnym zamieszkały w obecności Antoniego Dąbkowskiego obywatela i Ryszarda Mucharskiego inspektora, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że ono urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dziewietnastego kwietnia /: pierwszego maja tysiąc osiemset osiemdziesiatego szóstego roku o godzinie szóstej rano z Jego Małżonki Anastazyi z Tworkowskich lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym tegoż dnia przez Księdza Józefa Podbielskiego nadane zostało imię Zofia, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Antoni Dąbkowski i D...... Boretti. Meldunek Aktu spóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

        (-) Wincenty Boretti    (-) Antoni Dąbkiewicz   (-) Ryszard Mucharski

                   (-) Ksiądz - nieczytelnie

 

 

 

Absolwentka III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (1903 r.)

 

Studia na Uniwersytecie Le Sorbonne w Paryżu na Wydziale Stomatologii, a następnie na Wydziale Filozofii, "coś dla chleba i coś dla ducha"... jak mawiała.

 

Mąż inż. budowy kolei, dyrektor warsztatów kolejowych. W okresie I-ej wojny światowej wraz z mężem mieszkała w Moskwie, który w czasie Rewolucji Październikowej 1917 r. został zamordowany.

W tym czasie razem z nią w Moskwie w kamienicy rodziny jej męża przebywali jej rodzice z część rodzeństwa oraz bratanice.

 

Po I-ej Wojnie Światowej powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. Tu prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny na ulicy Emilii Plater 35, róg Al. Jerozolimskie i tu mieszkała na drugim piętrze. Pracowała także w gimnazjum na Krakowskim Przedmieściu jako dentystka.

 

Po Powstaniu Warszawskim przeniosła się z Warszawy wraz z siostrą Jadwigą do Koła, gdzie zamieszkała w willi swojej przyjaciółki. Tutaj także prowadziła praktykę dentystyczną oraz pracowała w Szkole.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archideiceyji Warszawskiej,